1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

& Søn ( Korets leder )

 

 

Organisering

Enhver organisasjon med respekt for seg selv har vedtekter. Slik tenkte også ITKD (Initiativtagerne Til Korets Dannelse) ved korets oppstart. Koret skulle være
grunnleggende seriøst i sin organisering med klare styringsfunksjoner og organisering, men samtidig gi medlemmene mulighet for medvirkning. Vedtektene
har siden 1984 vært korets eneste grunnleggende styringsdokument, og har i stått fast i 30 år med noen mindre justeringer og en større endring. For enkelthets skyld blir styret kalt ITKDs eftf. & Søn, og korets formann benevnes offisielt (og uoffisielt) som "& Søn".

Opprinnelse

Selve begrepet & Søn kom til ved at Hr. Sveinung Bendiksen underveis i stiftelsesprosessen i 1984 gikk i bresjen for at korets navn skulle være langt og pretensiøst. Hans egne ord:"Eg huske jaffal at eg slengde på & Søn, og dermed fekk eg det ærefulle oppdraget å bli korets fysste & Søn."

Koret har 4 årsmøter i året. Årsmøte nr 4 (i november hvert år) velger & Søn. Han velger selv de øvrige medlemmer av ITKD's eftf. & Søn, dvs. Skriver/arkivarkivar, Kassabetjent, Manntallsfører og Noteforvalter.
Sammensetningen av ITKD's eftf. & Søn skal fremlegges for korets medlemmer på første øvelse etter at valg av & Søn har funnet sted.

Vedtektsendring i 1997: Den største endringen i vedtektene fant sted ved endret organisasjonsstruktur i 1997. Frem til da var koroldermannen korets leder. Etter omstruktureringen ble & Søn korets leder, men det ble også inntatt en ny bestemmelse i vedtektene om at koret skal ha en Koroldermand. Dette er en honorær stilling som ivaretar de seremonielle gleder og plikter som ITKD's eftf.& Søn til enhver tid vil at Koroldermand skal ivareta.
Koroldermand velges når abdikasjon eller oppgivelse av ånden  nødvendiggjør en slik handling.

 Dagens & Søn

Koret ledes i dag av Kristian Sandvik, som på Årsmøte ble valgt til Song og Spelkorlagets nye & Søn.. Hans mandat er å stå for den forretningsmessige, men ikke den musikalske drift av koret. Det Musikalske ivaretas av Mus Leder Knut Nøst og hans nærmeste medspillere i Musikkutvalget.