1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

EIGANESTUNNELEN- EN NY VELLYKKET UOFFISIELL ÅPNING UTFØRT AV SONG OG SPELKORLAGET!

Som gjester hos T Stangeland var koret med morer på besøk i Stavangers kjeller i forbindelse med siste øvelse før jul. Noen av oss bor jo i berørte bydeler og har hatt «sjau og minering» som del av den daglige rutinen i «åresvis» - men få hadde vært der nede.   

En svær, full buss fra Haga og med god guiding fra Sven Håvard Livik brakte oss ned i undergrunnen . Det var på sett og vis overveldende. 7000 tonn masse ble hver dag ryddet ut av tunellene og fraktet til Jåttåvågen – hvor det faktisk foregår et større «Landnåm». Kompleksiteten i de totalt 8 tunnelløpene – som ligger i flere etasjer – og med to og to kjørebaner i samme retning i hvert løp er ikke til å forstå for en ordinær korist – så det er godt det finne folk med 3D kompetanse til å ta seg av slike ting.
Åpningsseremonien var i Korets ånd – Nisser og Dverger ble avsunget som vanlig er ved slike høytideligheter – og Magnus hadde en avgjørende rolle i avslutningen. De har kanskje hørt høyere smell der nede, men ikke penere sang!

I det følgende finner dere T Stangelands egen oppdatering fra 19. desember 2016 – ført i pennen av Kari Synnøve Vigre.


Jeg kan ikke annet enn takke for turen, og gleder meg til at anleggene åpnes i 2019! Vi vil se med velvilje på en forespørsel om bistand til den også.


Video-1 fra opptreden under jorden

Video-2 fra opptreden under jorden


Tunnelarbeider
Prosjekt Eiganestunnelen består av hele 8 forskjellige tunnelløp når vi regner med av- og påkjøringsrampene samt Hundvågtunnelen. Tunnelproduksjonen går nå mot slutten, og vi regner med å være ferdige med selve tunnelsprengningen oppunder jul med 11 km produsert tunnel. Vi feirer milepelen med en skikkelig fest. Vi har også kommet godt i gang med etterarbeidene inne i tunnelen. Vi har nå asfaltert 2,6 km ferdig vei inne i tunnelene og innredningsarbeidene er i godt gjenge.

Portalene for Eiganestunnelen på Schancheholen.

Tunnelportaler
På Tasta, Schancheholen og for Hundvågtunnelen på Gamlingen er tunnelportalene ferdig støpte, og terrenget begynner å ta form rundt dem. Det gjenstår imidlertid mye arbeid med den 300m lange av- og påkjøringsrampen som starter i gamle Kiellandsmyra og fortsetter helt inn til enden av St. Svithunparken hvor den avsluttes i fjelltunnel. Alle sprengningsarbeidene er ferdige og betongarbeidene pågår nå i den 18m dype byggegropa under det som var Madlaveien. Det er en enorm betongkonstruksjon i 2 etasjer – 1 for biltrafikk og 1 for gang og sykkeltrafikkanter. På toppen av det hele kommer ny rundkjøring og reetablering av parkområdet. Her er vi nok ikke ferdige før om 2 år.


Gjennomslag i St. Svithunparken.

Sjøfyllinger
All fjellmassen fra tunnelen har gått til sjøfyllinger i Jåttåvågen og Lervig. I Jåttåvågen har vi fylt ut over 3 million tonn med fjellmasse, og nye småbåthavner anlegges i den gamle dokka. I tillegg er 600.000 tonn med fjellmasse skipet over sjøen til Fiskå. I Lervig har vi tidligere i år fylt ut for Stavanger kommune, og vi har nå fortsatt oppfyllingen for Selvaag Bolig (Lervig Brygge). Totalt er det fylt ut 400.000 tonn her.

Støyskjermer og steinmurer
Langs Bokkaskogen ved Gamlingen har vi montert en nyvinning som er støyskjermer av flettet piletre som sammen med løsteinsmurene gir en flott ramme rundt veganlegget. Lømuringen utføres av Borsheim AS og steinen er fra bruddet i Hellvik. Piletreskjermene produseres i Danmark og monteres av Jærtre AS. Avkjøringsrampen fra E39 mot sykehuset er nå ferdig etablert, og på begge sider av rampen er det etablert flotte støyskjermer som er levert og montert av Kvia Tre AS.

Miljøkulverten ved Mosvatnet
Den 160m lange Miljøkulverten mellom Mosvatnet og Vålandskogen er ferdig støpt. I den senere tiden har vi fylt opp på utsidene og på taket av kulverten og det nye parkdraget mellom Vålandskogen og Mosvatnet begynner så vidt å ta form.

​Miljøkulverten ved Mosvatnet i bakgrunnen

Bemanning
Bemanningen på anlegget er gradvis redusert ettersom selve tunnelarbeidene går mot slutten, og til sammen har JV Implenia Stangeland med underentreprenører ca. 250 personer på prosjektet. Det gjenstår fremdeles mye arbeid med veibygging og frost og vannsikring i tunnelene samt veg- og parkarbeider i dagsonen. Så vi har nok å gjøre på prosjektet i 2 år til, dvs. ut 2018. Når dere kjører gjennom ferdige tunneler skulle dere bare visst hvor enormt mye arbeid som ligger bakom med bl.a. 300.000m innstøpte trekkerør, 400 kummer, 85.000m3 pukk og 50.000 tonn asfalt.

Det blir gjerne en del endringer i både små og større detaljer underveis på et så stort prosjekt, men i godt samarbeid med byggherren, Statens Vegvesen, får vi fort gode og omforente løsninger på plass.

Ny kakeliste og ny barvakt liste
SMO Programmet

Kommentarer

 
Ingen kommentarer